Aandacht voor het geheel

De Familieklas is een nieuwe methodiek voor kinderen met gedragsproblemen in de klas. De grondgedachte is dat iedereen deel uitmaakt van zijn omgeving. Zo heeft een kind het gezin waar hij woont en de school waar hij leert. Het is belangrijk dat de personen in die driehoek, kind – thuis – school, goed in contact staan met elkaar, om het kind een stevige, betrouwbare basis te geven waarop hij zich kan ontwikkelen.

poppetjesAls de communicatie verstoord is, kan het gebeuren dat het kind niet meer weet wat er van hem wordt verwacht en liggen gedragsproblemen op de loer. De Familieklas brengt die drie pijlers bij elkaar. Gezamenlijk wordt gekeken waar het mis gaat en hoe dat op een constructieve manier kan worden aangepakt. Zo leert het kind, zijn ouder en zijn leerkracht dít probleem op te lossen, maar ook hoe zij in de toekomst met andere problemen om kunnen gaan. Iedereen draagt bij aan de oplossing vanuit zijn eigen rol: de ouder thuis als opvoeder, de leerkracht op school en het kind als zichzelf.

De oorsprong van de Familieklas ligt in Denemarken, waar de Familieklasse al jaren zeer goede resultaten oplevert. Het blijkt dat het contact tussen school en ouders sterk verbetert en dat meer dan 80% van de kinderen blijvend beter gedrag vertoont in de klas.

Hebt u interesse in de Familieklas? Mail voor meer informatie naar info@familieklas.nl.

 

Comments are closed.