Ouder mee naar school

Kind-ouder-school, een sterke driehoek

Ieder kind heeft een stevige, betrouwbare basis nodig waarop hij zich kan ontwikkelen. Zijn omgeving is daarop van grote invloed. De Familieklas brengt de personen in de driehoek kind - thuis - school met elkaar in verbinding en laat ze dezelfde taal spreken, zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Gezamenlijk wordt gekeken waar het mis gaat en hoe dat op een constructieve manier kan worden aangepakt. Zo leert het kind, samen met zijn ouder en leerkracht dít probleem op te lossen, maar ook hoe hij in de toekomst met andere problemen om kan gaan. Iedereen draagt bij aan de oplossing vanuit zijn eigen rol: de ouder thuis als opvoeder, de leerkracht op school en het kind als zichzelf.

Onze praktijk laat zien dat vrijwel alle ouders en kinderen meer inzicht krijgen in hun gedrag. Gedurende de Familieklas oefenen zij met ander gedrag en ervaren ze dat ze dat zelf kunnen veranderen. De behaalde successen bestendigen het gewenste gedrag.

De oorsprong van de Familieklas ligt in Denemarken. Ook hier blijkt dat het contact tussen school en ouders sterk verbetert en dat meer dan 80% van de kinderen blijvend beter gedrag vertoont in de klas.

Ervaringen van leerkrachten

"Zelf kunnen veranderen"

"Het mooiste is dat een kind ontdekt dat je ergens iets aan kunt doen en dat je succes kunt hebben."

Familieklasleerkracht in Emmen

"Altijd ruimte voor vragen"

"Ik vind het prettig dat er altijd ruimte is om contact met mensen van de Familieklas op te nemen, of met collega's die al langer Familieklassen draaien."

Familieklasleerkracht in Soest

"Je leert van elkaar"

"'Ouders in hun kracht' spreekt mij aan. Niet voorschrijven, maar luisteren naar hun verhaal en observeren. Zo leert school ook van ouders."

Familieklasleerkracht in Gorinchem

Duidelijke rollen

In de Familieklas worden ouders en kinderen gestimuleerd om uit te gaan van de basisgedachte Wat kan ík doen? Wat kan ik veranderen, zodat de situatie verandert? De Familieklas biedt ruimte aan de ouders om te oefenen met dit nieuwe gedrag naar hun kind. Het kind werkt aan zijn doelen en put vertrouwen uit het behalen van kleine successen.

De leerkracht krijgt steun vanuit de Familieklas om meer afstand te nemen van de problemen en met een andere insteek het kind te benaderen. Het kind krijgt eenduidiger reacties van ouders en leerkracht met als resultaat betere communicatie met ouders, beter gedrag en betere begeleidbaarheid van het kind én betere leerprestaties.

Evaluaties

Er zijn verschillende evaluatiemomenten. Iedere schooldag beoordeelt de eigen leerkracht de gestelde leerdoelen op de doelenkaart. Deze gegevens worden per week opgeslagen in een programma, dat er een grafische weergave van geeft. Dit brengt mogelijke trends en patronen in beeld.

Na zes weken is er een tussenevaluatie, met kind, ouder, eigen leerkracht en Familieklasleerkracht. De voortgang wordt besproken en doelen zonodig bijgesteld. Na twaalf weken is de eindevaluatie.

 
ouder en kind

Voor wie?

De Familieklas is voor kinderen van groep vier tot en met groep acht van het basisonderwijs, met gedragsproblemen die hun eigen leerproces of dat van hun klasgenoten in de weg staan.

Opzet van de Familieklas

 • De Familieklas is één ochtend in de week, twaalf weken lang.
 • De Familieklasleerkracht stelt samen met het kind, zijn ouder(s) en zijn eigen leerkracht leerdoelen op.
 • Het kind werkt aan die doelen in de Familieklas én in de eigen klas. De eigen leerkracht beoordeelt in de klas hoe het kind scoort op de gestelde doelen en vult de resultaten in op de doelenkaart. In de Familieklas scoort de ouder het gedrag van het kind op de doelenkaart.
 • In de Familieklas wordt gewerkt aan het gewone schoolwerk, zodat het kind geen achterstand oploopt.
 • De ouders helpen de kinderen en elkaar.
 • De leerkrachten van de Familieklas helpen iedereen bij hun eigen taak en ze leren iedereen zo goed mogelijk samen te werken.

Voor wie?

De Familieklas is voor kinderen van groep vier tot en met groep acht van het basisonderwijs, met gedragsproblemen die hun eigen leerproces of dat van hun klasgenoten in de weg staan.

Opzet van de Familieklas

 • De Familieklas is één ochtend in de week, twaalf weken lang.
 • De Familieklasleerkracht stelt samen met het kind, zijn ouder(s) en zijn eigen leerkracht leerdoelen op.
 • Het kind werkt aan die doelen in de Familieklas én in de eigen klas. De eigen leerkracht beoordeelt in de klas hoe het kind scoort op de gestelde doelen en vult de resultaten in op de doelenkaart. In de Familieklas scoort de ouder het gedrag van het kind op de doelenkaart.
 • In de Familieklas wordt gewerkt aan het gewone schoolwerk, zodat het kind geen achterstand oploopt.
 • De ouders helpen de kinderen en elkaar.
 • De leerkrachten van de Familieklas helpen iedereen bij hun eigen taak en ze leren iedereen zo goed mogelijk samen te werken.

Ook benieuwd hoe de Familieklas gedragsproblemen binnen uw school kan verminderen? Wij nemen graag de tijd voor u in een vrijblijvend gesprek.

 
 

Ervaringen van leerkrachten


"Het team leidt je door het hele traject heen, heel fijn! Zo leer je de details in het moment herkennen en hoe je daarmee omgaat. Er gebeurt veel meer dan je in het begin denkt."

Familieklasleerkracht in Amersfoort

"Eerst dacht ik, weer iets nieuws erbij, maar het leerde snel en ik merk dat ik deze manier van kijken ook steeds meer gebruik bij de andere kinderen."

Leerkracht in Amersfoort

"Geweldig om te zien hoe de communicatie met het kind en de ouder verbetert en dat ook nog de leerprestaties omhoog gaan!"

Familieklasleerkracht in Emmen

Wat is er nodig voor een Familieklas?

Het implementeren van de Familieklas binnen uw school vraagt het volgende:

 • een leerkracht die zin heeft in een uitdaging, zich de Familieklas eigen wil maken en de methodiek wil dragen binnen de school
 • deze leerkracht wil zich gedurende zo'n 18 bijeenkomsten van een dagdeel in een klein half jaar laten opleiden tot Familieklasleerkracht. De totale studiebelasting voor de Familieklasleerkracht is 70 uur, inclusief de uitvoering van het hele traject
 • een ouderbegeleider voor het begeleiden van de oudergroep, deze wordt ook door ons opgeleid in de methodiek van de Familieklas. De totale studiebelasting voor de ouderbegeleider is 15 uur
 • een lokaal voor de 12 Familieklasochtenden
 • een ruimte voor de 6 oudergroepbijeenkomsten